Toppbild

Let’s Talk

Panel discussion (In Swedish only!)
The future of Contemporary Circus in Sweden and Stockholm
Wednesday 13 February @9.30

Continue reading

Please note: This discussion will be in Swedish! See translation below.

Paneldiskussion:
Framtiden för samtida cirkus i Sverige och Stockholmsregionen

I Kulturrådets kartläggning av samtida cirkus i Sverige från 2017 framträder en konstform och bransch med goda möjligheter att utvecklas. Samtidigt utpekas hinder för detta i form av bland annat bristande kompetens om området, få speltillfällen och brist på scener och arrangörer.

Nyligen har även Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting utvärderat sin länskulturfunktion för samtida cirkus; fortfarande den enda i sitt slag i landet. Här framkommer att den regionala konsulentfunktionen har betytt mycket och att intresset för samtida cirkus är stort bland länets kommuner. Men även att det behövs mer dialog mellan utövare och arrangörer, och en bättre infrastruktur för konstformen i regionen.

Med avstamp i dessa kartläggningar arrangeras en paneldiskussion om den samtida cirkusens framtid i Sverige i allmänhet och Stockholmsregionen i synnerhet.

Moderator: Eric Sjöström
Paneldeltagare:
Maria Lewenhaupt, handläggare Kulturrådet och delskribent av KUR:s kartläggning av samtida cirkus 2017
Lars Wassrin, styrelseledamot Manegen.
Anders Frennberg, VD Cirkus Cirkör.
Viktoria Dalborg, producent Kompani Giraff.
Fredrik Ljungestig, kultursamordnare barn och unga, Haninge kommun.
Lillemor Strand Bandmann, cirkuskonsulent DIS Dans i Stockholms stad och län, Region Stockholm.
Walter Ferrero, prefekt, Uniarts/DOCH.

Arrangör: Kulturförvaltningen, Region Stockholm/DIS/Stockholms stad och län

Panel discussion:
The future of Contemporary Circus in Sweden and the Stockholm region

When in 2017 the Swedish Arts Council in 2017 conducted a survey on contemporary circus in Sweden, it showed an artform and sector with good possibilities for future development – but also obstacles including lack of knowledge of the artform and a lack of venues programming circus in Sweden.

Recently the Stockholm Region evaluated the role of the ‘regional consultant’ for contemporary circus – still the only position of its kind in the country. The consultant has had immense importance for the Stockholm area, and the interest in circus is growing here. There is however a need for better dialogue between practioniers and presenters, and better infrastructure for the artform in the region.

With these surveys as a starting point, the Stockholm Region Culture Department/DIS have organised this panel discussion on the future of contemporary circus in Sweden, with a special focus on Stockholm.

Facilitator: Eric Sjöström
Panelists:
Maria Lewenhaupt, officer at Swedish Arts Council and co-author of the Art Council’s survey of contemporary circus in 2017.
Lars Wassrin, board member Manegen (the Swedish national federation for circus, variety and street performance).
Anders Frennberg, CEO Cirkus Cirkör.
Viktoria Dalborg, producer Kompani Giraff.
Fredrik Ljungestig, culture coordinator young audience, Haninge municipality.
Lillemor Strand Bandmann, Cirkus Consultant DIS Dans i Stockholms stad och län, Region Stockholm.
Walter Ferrero, prefekt, Uniarts/DOCH.