The Huddle – Vem inkluderas inte?

Tid:

Måndag 14 februari och tisdag 15 februari, kl 10:00 - 15:00 båda dagarna

Plats:

Zoom

Har det uppstått problematiska frågeställningar gällande representation, mångfald eller inkludering inom ditt yrke? Oavsett organisation eller roll så erbjuder FutureBrownSpace en erfarenhetsbaserad online-miljö för att arbeta med just denna fråga.

Alla utanförskap är inte desamma. Utifrån ett icke-vitt perspektiv i institutioner och områden där majoriteten är vita, ges exempel på vad utanförskap gör på en strukturell, kulturell, politisk och personlig nivå. Här får du arbeta genom en intersektionell lins – vem och vad din organisation inte inkluderar, och varför. Vad kan du göra åt det? Och varför vill du göra något åt det?

The Huddle är en två dagars online workshop under ledning av John-Paul Zaccarini, professor vid Stockholms Konstnärliga Högskola och tidigare docent i cirkus. The Huddle är en väv av föreläsningar, diskussion, podcasts, musik och video.

Deltagare åtar sig att närvara genom hela eventet då processen kräver två dagar. Självklart blir det raster och även en del eget arbete. Workshopen genomförs på engelska. 

FutureBrownSpace är finansierat av Vetenskapsrådet och Stockholms Konstnärliga Högskola.
The Huddle genomförs på Subcase inom ramen för tankesmedjan Samovar Circles, med stöd av Nordisk Kulturfond och Nordisk Kulturkontakt. 

samovar circles

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email